Мултимедийна езикова платформа

Какво представлява Ling Fluent?

Владеенето на поне един чужд език е задължително в днешно време. Без това умение е много по-трудно да получим повишение, увеличение на заплатата или да намерим добре платена работа. Между другото, много хора точно поради тази причина решават да учат език.

Ling Fluent представлява мултимедийна езикова платформа, предлагаща изучаване на избран от Вас чужд език. Това е изключителна програма, благодарение на която всеки, без значение от възраст и ниво на знания, е в състояние да научи чужд език и да осъществи мечтите си.

Как работи Ling Fluent?

За да отговорят на очакванията на хилядите хора, специалистите на Ling Fluent разработиха уникален метод за изучаване на чужд език, който за разлика от традиционните методи на обучение, такива като езикови курсове или лекции, Ви позволява да учите според избраните от Вас условия. Благодарение на цялостната й мобилност, Вие избирате къде и кога да учите.

Платформата Ling Fluent се основава на система от езикови флашкарти, но в същността й не е заложено сухото зазубряне на материал. При Ling Fluent думите и изразите се използват в естествената си среда - в изреченията, обогатени също с ясен, звуков запис. Това е възможност за логическо запаметяване на значението и прилагане на практика на усвоените знания, а едновременно с това усвояване на правилно произношение.

Най-добри ефекти от обучението с платформата Ling Fluent се постигат при системното й използване. За да се постигнат максимални резултати, трябва да се отделят минимум по 30 минути на ден. Не забравяйте, че е добре да учите в удобно за Вас време.

Какво ще откриете в платформата Ling Fluent?

8 езика (по избор)

12 000 флашкарти с най-често използваните думи и изрази, подредени в 25 тематични категории с практическа насоченост.

Курсове, изготвени от специалисти

съдържанието и програмата за обучение са изготвени изцяло от лингвисти и методисти, които са се погрижили платформата да предлага предимно това, което е необходимо за овладяването на чужд език

Онлайн уроци с преподавател

всеки потребител получава достъп до циклични, ежеседмични онлайн занятия, водени на две нива от професионален лингвист. Всеки урок е на нова, с практическо приложение и развиваща тема.

Система за контрол

платформата има система за проверка на знанията и отчитане на напредъка в обучението.

Защо Ling Fluent е изключителен?

  • Учите където и когато искате

  • Само материал с практическа насоченост

  • За всеки, без значение от възрастта или нивото

  • Елементарно и интуитивно обслужване